<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes på Den Gamle Præstegård i Glostrup onsdag den 6. februar 2019 kl. 19 – 21.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

4. Behandling af indkomne forslag *)

5. Valg af bestyrelse

6. Eventuelt

*) Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Der vil være et spændende foredrag om hjertemotion, og du vil kunne høre mere om hjerteforeningens arbejde i øvrigt.

Der informeres også om Landsindsamlingen 2019, hvor du kan være med til at samle ind til en hjertestarter til dit lokalområde.

Hjerteforeningens landsindsamling afholdes søndag den 28. april 2019. Læs mere på www.hjerteforeningen.dk/landsuddeling

Praktiske oplysninger

Sted
Den Gamle Præstegård i Glostrup, Hovedvejen 134, 2600 Glostrup,
Priser
Gratis
0 kr.
Kontaktperson
Jann Larsen, formand
jann.larsen@mail.dk